תיקון עולם

תיקון עולם

 You know when you go on a bike ride and you see the smoke coming out of a car. That is air pollution. It is bad for the earth.  

 

אתה יודע שאתה יוצא לרכיבה על אופניים ואתה רואה את העשן יוצא ממכונית. 

זה זיהום אוויר. זה רע לכדור הארץ.

 

To help make the world a better place we should start walking more, bike more, crapol with friends and family so you do not use as much gas,use the bus, get an electric car (rather than a gas car) and a lot more. 

 

כדי לעזור להפוך את העולם למקום טוב יותר אנחנו צריכים להתחיל ללכת יותר אופניים crapol יותר עם חברים ובני משפחה כך שאתה לא משתמש כל כך הרבה גז להשתמש באוטובוס לקבל מכונית חשמלית ולא מכונית דלק ועוד הרבה יותר.

ראש השנה

ראש השנה

אני חגגתי את החג  בבית שלי

אני חגגתי שאחלנו סעודה  עם מָרָק, תַּפּוּחַ אֲדָמָה, בשר בקר 

אמא שלי עשתה סעודה. 

למשפחה שלי.