ראש השנה

ראש השנה

אני חגגתי את החג  בבית שלי

אני חגגתי שאחלנו סעודה  עם מָרָק, תַּפּוּחַ אֲדָמָה, בשר בקר 

אמא שלי עשתה סעודה. 

למשפחה שלי. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *